Henry Skjelstad
Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm


Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Solveig Kleve


Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren

Kitty Grande
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Olaus Salberg Hamrum

Fødd i Sparbu 29.11.1915, død 12.7.1947. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Kitty Grande

Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum


Solveig Kleve
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus


Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Birger Olsen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad