Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ole Rygh

Ingvar Aalberg


Per Bergeen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad


Ivar Grande
Henry Rinnan

Kitty Grande
Aksel Mære
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Olaus Salberg Hamrum

Fødd i Sparbu 29.11.1915, død 12.7.1947. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Aksel Mære
Kitty Grande

Henry Rinnan
Ivar Grande


Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Per Bergeen


Ingvar Aalberg

Ole Rygh
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad