Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Birger Olsen
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg

Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Olaus Salberg Hamrum

Fødd i Sparbu 29.11.1915, død 12.7.1947. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Hans Egeberg

Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Birger Olsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad