Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik


Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Arne Aagren
Per Wiik
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Olaus Salberg Hamrum

Fødd i Sparbu 29.11.1915, død 12.7.1947. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Per Wiik
Arne Aagren
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan


Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad