Arne Eldøen
Kitty Grande
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Trond KvaaleKarl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Odd Ivan Bjerkan

Fødd i Kristiansund 1.6.1917, død 1978. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå desember 1944 til mai 1945. Dom 9 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Arne Aagren
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Aksel Mære
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Karl DolmenTrond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad