Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Gunlaug Dundas


Solveig Kleve
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune

Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Odd Ivan Bjerkan

Fødd i Kristiansund 1.6.1917, død 1978. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå desember 1944 til mai 1945. Dom 9 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg

Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Solveig Kleve


Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad