Hans Egeberg
Harry Rønning
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Kitty Grande
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan

Ruth Rognes

Johannes Karlsen


Solveig Kleve
Inga Lerfald
Arne Aagren


Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Odd Ivan Bjerkan

Fødd i Kristiansund 1.6.1917, død 1978. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå desember 1944 til mai 1945. Dom 9 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande


Arne Aagren
Inga Lerfald
Solveig Kleve


Johannes Karlsen

Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Kitty Grande
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad