Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes

Kåre Martinsen
Per Wiik
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness


Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Mary B.

Mary B. vart fødd på Levanger 20.1.1919. (1)

Ho var utdanna sjukepleiar og verva seg som frontsøster på austfronten i 1942. I 1944 arbeidde ho ein periode som hushjelp for Klara Rinnan i Landstads vei 1. Ho var tilsett som agent i Sonderabteilung Lola to–tre månader hausten 1944, men gjorde ein dårlig jobb. I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 3 år.


Note

1) Dødstidspunktet er ikkje kjent.


Lenker frå denne sida:

Klara Rinnan
Landstads vei 1
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren


Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Per Wiik
Kåre Martinsen

Ruth Rognes
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Kitty Grande
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad