Kristian Randahl
Aksel Mære
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte


Birger Olsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Arne Aagren
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Mary B.

Mary B. vart fødd på Levanger 20.1.1919. (1)

Ho var utdanna sjukepleiar og verva seg som frontsøster på austfronten i 1942. I 1944 arbeidde ho ein periode som hushjelp for Klara Rinnan i Landstads vei 1. Ho var tilsett som agent i Sonderabteilung Lola to–tre månader hausten 1944, men gjorde ein dårlig jobb. I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 3 år.


Note

1) Dødstidspunktet er ikkje kjent.


Lenker frå denne sida:

Klara Rinnan
Landstads vei 1
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Arne Aagren

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ole Rygh
Birger Olsen


Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad