Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Arne Aagren

Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan


Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Martin Haugan

Fødd 21.7.1878. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til mai 1945. Dom 10 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Olga Marie Sørensen


Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Harry Rønning

Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad