Karl Dolmen
Ole Rygh
Per Bergeen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl

Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Martin Haugan

Fødd 21.7.1878. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til mai 1945. Dom 10 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad

Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Per Bergeen
Ole Rygh
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad