Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Hans Egeberg

Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen

Inga Lerfald

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren

Arne Eldøen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Martin Haugan

Fødd 21.7.1878. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til mai 1945. Dom 10 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Eldøen

Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Inga Lerfald

Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Harald Grøtte
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad