Henry Rinnan
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Birger Olsen

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Martin Haugan

Fødd 21.7.1878. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til mai 1945. Dom 10 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad