Harald Grøtte

Alf Nilsen Aune

Henry Rinnan
Ivar Grande
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Per Wiik
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud


Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus


Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Per Wiik
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ivar Grande
Henry Rinnan

Alf Nilsen Aune

Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad