Per Wiik


Harry Rønning
Kitty Grande
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Kitty Grande
Harry Rønning


Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad