Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Kitty Grande

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Per Wiik
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande

Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Kitty Grande
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Kåre Martinsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad