Aksel Mære

Ole Rygh
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Harald Grøtte

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Per Wiik

Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale

Per Bergeen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Per Bergeen

Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum

Per Wiik
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Harald Grøtte
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Ole Rygh

Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad