Ole Rygh

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad