Kitty Grande
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen


Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan

Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Martin Haugan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik

Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg

Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen

Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas


Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad