Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ruth Rognes
Martin Haugan


Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Gisle Rinnan

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Ivar Grande
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Kristian Randahl
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kristian Randahl
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande


Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad