Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Arne Aagren
Harald Grøtte

Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus

Harry Rønning

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Harald Grøtte
Arne Aagren
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad