Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad