Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik


Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Martin Haugan
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad


Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad