Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Trond Kvaale
Martin Haugan
Ole Rygh
Kitty Grande
Per Bergeen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad

Harry Rønning
Aksel Mære
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald

Svein Syvertsen
Arne Aagren

Per Wiik
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Wiik

Arne Aagren
Svein Syvertsen

Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Harry Rønning

Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Kitty Grande
Ole Rygh
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad