Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik

Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Inga Lerfald
Per Wiik
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen


Kitty Grande

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande


Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Per Wiik
Inga Lerfald
Arne Aagren
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen

Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad