Ivar Grande
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Ole Rygh
Martin Haugan
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud


Per Wiik
Arne Aagren
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Arne Aagren
Per Wiik


Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ole Rygh

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ivar Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad