Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Martin Haugan
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Harry Rønning
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Harry Rønning

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Martin Haugan

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad