Kitty Grande
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum

Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Martin Haugan

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Skjelstad

Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik

Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Rønning
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Martin Haugan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness

Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad