Aksel Mære
Ole Rygh
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm


Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Per Wiik
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ivar Grande
Osvald Lyngstad


Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ole Rygh
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad