Arne Eldøen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Harry Hofstad
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ole Rygh
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ivar Grande

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Ivar Grande
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Gisle Rinnan
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ole Rygh
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Harry Hofstad

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad