Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Harry Rønning

Harald Grøtte

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Birger Olsen
Aksel Mære

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Aksel Mære
Birger Olsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Harald Grøtte

Harry Rønning

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad