Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Henry Rinnan

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Arne Eldøen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Marino Nilsson

Fødd 10.4.1914, død 9.12.1942.

Ålesundaren arbeidde som Gestapo-agent lenge før han begynte hos Rinnan. Ikkje minst var han aktiv som infiltratør i heimbyen og i Bergen. Hausten 1942 vart han overført til Sonderabtailung Lola. Her kom han på kant med Henry Rinnan. I desember 1942 vart han likvidert av Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. I oktober året etter fann ein dykkar liket av Marino Nilsson på botnen ved Stornes-piren i Ålesund, slått i hel og pakka inn i ein tjukk presenning.


Lenker frå denne sida:

Arild Hjulstad Østby
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sonderabtailung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Henry Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad