Karl Dolmen
Per Wiik
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Per Bergeen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad

Ole Rygh
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Kitty Grande
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kristian Randahl

Fødd i Stjørdal 1.4.1921, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november/desember 1944 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Arne Aagren

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Kitty Grande

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Ole Rygh

Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Per Bergeen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Per Wiik
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad