Johannes Karlsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Kristian Randahl
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Karl Dolmen


Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kristian Randahl

Fødd i Stjørdal 1.4.1921, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november/desember 1944 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas


Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Per Bergeen

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Aksel Mære
Kristian Randahl
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad