Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Aksel Mære
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik

Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kitty Grande

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen


Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum


Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Kitty Grande
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Inga Lerfald

Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad