Martin Haugan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Kristian Randahl

Kitty Grande
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Ivar Grande
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Henry Rinnan

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Henry Rinnan

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Ivar Grande
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kitty Grande

Kristian Randahl
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad