Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan

Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Harry Rønning


Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Aksel Mære

Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ole Rygh

Per Wiik

Arne Aagren
Ivar Grande
Karl Dolmen
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ivar Grande
Arne Aagren

Per Wiik

Ole Rygh
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale


Harry Rønning
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen

Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad