Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Arne Eldøen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen


Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Kitty Grande


Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Arne Eldøen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad