Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad

Kåre Martinsen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad

Ole Rygh
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Per Bergeen
Per Wiik
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Wiik
Per Bergeen

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh

Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Kåre Martinsen

Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad