Kitty Grande
Trond Kvaale
Martin Haugan

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Per Wiik

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Per Wiik
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning

Ruth Rognes
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Martin Haugan
Trond Kvaale
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad