Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen

Arne EldøenMorten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan

Harry Rønning
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Harry Rønning

Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Morten MortensenArne Eldøen

Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad