Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Egil Sivertsen

Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Per Wiik
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Bergeen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Per Wiik
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson

Egil Sivertsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad