Morten Mortensen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ivar Grande
Kitty Grande
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson

Arne Aagren
Harald Grøtte
Birger Olsen

Trond Kvaale

Harry Hofstad
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Harry Hofstad

Trond Kvaale

Birger Olsen
Harald Grøtte
Arne Aagren

Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Ivar Grande
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Henry Rinnan
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad