Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Inga Lerfald

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ole Rygh
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Ole Rygh
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Per Bergeen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Inga Lerfald
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad