Olaus Salberg Hamrum

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik


Ruth Rognes
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Harry Hofstad
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kitty Grande
Hans Egeberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Harry Hofstad

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Ivar Grande
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Ruth Rognes


Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad