Aksel Mære
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Per Bergeen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad