Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte

Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning


Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen


Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren

Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud

Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad