Trond Kvaale
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Per Bergeen
Per Wiik

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ivar Grande

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Per Wiik
Per Bergeen
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad