Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Aksel Mære
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ole Rygh
Arne Eldøen
Martin Haugan
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Trond Kvaale

Per Wiik
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Per Wiik

Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad