Kåre Martinsen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Martin Haugan
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen


Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad


Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Martin Haugan
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Birger Olsen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad