Kitty Grande
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Aksel Mære

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad