Gunlaug Dundas

Harald Grøtte
Ivar Grande
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Johannes Karlsen


Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Per Wiik


Morten Mortensen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Morten Mortensen


Per Wiik
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan


Johannes Karlsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ivar Grande
Harald Grøtte

Gunlaug Dundas

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad