Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen

Ruth Rognes
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Trond Kvaale
Birger Olsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Wiik
Birger Olsen
Trond Kvaale


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ruth Rognes

Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad