Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Harry Hofstad
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Aksel Mære

Arne Eldøen


Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen


Arne Eldøen

Aksel Mære
Hans Egeberg
Kitty Grande
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad