Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Trond Kvaale

Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Per Wiik

Birger Olsen
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Birger Olsen

Per Wiik
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl

Trond Kvaale
Aksel Mære
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad