Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud


Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ivar Grande

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Per Bergeen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Birger Olsen

Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Birger Olsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Ivar Grande
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen


Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad