Kåre Martinsen

Arne Eldøen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse


Harry Hofstad
Aksel Mære
Solveig Kleve
Kristian Randahl

Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness

Kristian Randahl
Solveig Kleve
Aksel Mære
Harry Hofstad


Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Karl Dolmen
Arne Eldøen

Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad