Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad

Per Wiik
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve


Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen


Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ole Rygh
Per Wiik

Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad