Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen

Harald Grøtte
Per Bergeen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad


Trond Kvaale
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Trond Kvaale


Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Per Bergeen
Harald Grøtte

Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad