Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm


Arne Aagren
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Harry Rønning
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Wiik


Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness


Per Wiik
Inga Lerfald
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Arne Aagren


Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad