Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ivar Grande
Gisle RinnanHarry Rønning
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale


Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Per Bergeen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Martin Haugan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Per Bergeen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen


Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Harry RønningGisle Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad