Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Arne Aagren
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Arne Aagren

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad