Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Per Bergeen
Henry Skjelstad


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Henry Skjelstad
Per Bergeen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad