Odd Ivan Bjerkan

Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Kitty Grande
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole RyghHarald Grøtte

Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad

Harald GrøtteOle Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Martin Haugan

Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad