Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Arne Aagren
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Egil Sivertsen


Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale


Egil Sivertsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Rolf Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad