Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Kitty Grande
Ivar Grande
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ivar Grande
Kitty Grande
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad