Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Solveig Kleve
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Per Wiik
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Per Bergeen


Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg


Per Bergeen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Per Wiik
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Solveig Kleve
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad