Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ivar Grande
Solveig Kleve
Harry Rønning
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Kitty Grande

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen

Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad