Per Bergeen

Johannes Karlsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Ruth Rognes

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik


Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren


Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Johannes Karlsen

Per Bergeen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad