Harald Grøtte

Ivar Grande
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen

Solveig Kleve

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Solveig Kleve

Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ivar Grande

Harald Grøtte


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad