Henry Rinnan
Birger Olsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære


Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen


Kitty Grande
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Per Wiik
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Kitty Grande


Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson


Aksel Mære
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Birger Olsen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad