Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum


Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Kitty Grande
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Per Bergeen

Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren

Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Aksel Mære
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Kitty Grande

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen


Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad