Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Henry Rinnan
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Per Wiik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Arne Aagren
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Henry Rinnan

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad