Solveig Kleve
Arne Eldøen
Harry Rønning
Martin Haugan
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Per Wiik
Birger Olsen
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen


Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald


Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Per Wiik
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Martin Haugan
Harry Rønning
Arne Eldøen
Solveig Kleve

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad