Martin Haugan
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes


Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Kitty Grande
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad


Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Kåre Martinsen

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad