Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ole Rygh
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen


Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Aagren
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Per Bergeen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Bergeen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Aagren
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan


Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ole Rygh
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad