Solveig Kleve
Harry Rønning
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Martin Haugan

Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm


Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Birger Olsen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Wiik
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness


Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen

Martin Haugan
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad