Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Sigurd Rivrud

Arne Aagren
Per Wiik
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus


Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Solveig Kleve


Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Per Wiik
Arne Aagren

Sigurd Rivrud
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad