Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Per Wiik
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære

Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Per Wiik
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad