Harry Hofstad
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Morten Mortensen
Ole Rygh
Aksel Mære

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Martin Haugan
Johannes Karlsen


Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Solveig Kleve
Per Bergeen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Per Bergeen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen


Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Aksel Mære
Ole Rygh
Morten Mortensen

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad