Henry Rinnan
Inga Lerfald
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning

Harry Hofstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen

Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas

Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Kristian Randahl
Aksel Mære
Inga Lerfald
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad