Bjarne Jenshus

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Kristian Randahl
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen


Harry Rønning
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Per Wiik

Harald Grøtte
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte

Per Wiik

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Harry Rønning


Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Kristian Randahl
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad