Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen


Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh


Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas


Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

Aksel Mære
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen


Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad