Birger Olsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Martin Haugan
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Karl Dolmen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Karl Dolmen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Martin Haugan
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad