Kristian Randahl
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald


Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Harald Grøtte


Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad