Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus


Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Arne Aagren

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Solveig Kleve


Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen


Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Arne Aagren
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad


Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad