Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning
Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Martin Haugan
Kristian Randahl

Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan

Kristian Randahl
Martin Haugan
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad