Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Kitty Grande
Harry Hofstad
Hans Egeberg

Ole Rygh
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse


Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, kjellar.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Den einaste vegen til kjellaren er også i dag den smale trappa midt i huset. På toalettet der nede fann huseigaren så seint som på 1990-talet pistolkuler i taket. Det er godt mulig å sjå for seg ein feststemt bandemedlem som står over skåla mens han fyrer av våpenet.

IX.
Hausten 1944 vart det bygd to små celler i rullebua i kjellaren. Dei hadde ei grunnflate på knapt ein og ein halv gong ein meter og var utstyrte med ein smal benk til å sitte på. Over døra var det bora små hol som ventilasjon. Cellene var ikkje laga for opphald over lang tid. Fangane vart oftast hente opp frå Misjonshotellet eller Vollan kretsfengsel om kvelden og returnert om morgonen.

X.
Natt til 26. april 1945 vart tre menneske drepne i Jonsvannsveien 46. Den første var Dagfinn Frøyland. Den illegale telegrafisten hadde sete som fange i ei av cellene i rullebua. Han vart henta ut og likvidert, trulig av Karl Dolmen.

XI.
Den tidligare bandemedlemmen Marie Arentz vart bedøvd med koloroform i første etasje, kledd naken, frakta ned trappa og hengt i kjellaren. Liket vart lagt i det såkalla Bandeklosteret.

XIV.
I det største rommet i kjellaren hadde Else Tambs Lyche drive barnehage før okkupasjonen. I oktober 1943 starta Rinnanbanden med det tyskarane kalla «skjerpa forhør» her, altså tortur. Omtrent eitt år seinare vart det bygd ein bardisk og lokalet vart innreidd som bodega. Det var da namnet «Bandeklosteret» kom i bruk. Men stadig vart nye fangar mishandla der nede.

Natt til 26. april 1945 vart Bjørn Bjørnebo tatt med ned i kjellaren og vist liket av kjærasten Marie Arentz. Så vart han sjøl skoten.

Neste dag vart det bestilt tre kassar frå Misjonshotellet, men desse var for små og lika var blitt stive og måtte parterast. Kassene vart tatt om bord i ein båt som skulle frakte folk til ein rassia i Flatanger. Undervegs vart kassane dumpa i havet.

Etter krigen tok Else Tambs Lyche igjen rommet i bruk som barnehage.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning


Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ole Rygh

Hans Egeberg
Harry Hofstad
Kitty Grande
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad