Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Per Wiik
Birger Olsen

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Martin Haugan
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes KarlsenArne Aagren
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Arne AagrenJohannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Birger Olsen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad