Karl Dolmen

Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen

Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad