Harald Grøtte

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan

Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad