Henry Skjelstad

Birger Olsen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Arne Eldøen
Per Wiik
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Ivar Grande

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Ivar Grande
Trond Kvaale

Johannes Karlsen

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Per Wiik
Arne Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Birger Olsen

Henry Skjelstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad