Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt ØstnessKitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty GrandeIngebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad