Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Ivar Grande
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Ruth Rognes

Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan

Ruth Rognes
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ivar Grande

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad