Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad


Martin Haugan

Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Arne Aagren
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Arne Aagren
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Kitty Grande
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

Martin Haugan


Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad