Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ivar Grande

Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen

Henry Skjelstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Henry Skjelstad

Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Ivar Grande
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad