Harry Rønning
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan

Arne Aagren
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Inga Lerfald


Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus


Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Hans Egeberg

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Hans Egeberg
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson


Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan


Inga Lerfald
Trond Kvaale
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Arne Aagren

Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad