Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Per Wiik
Solveig Kleve
Aksel Mære
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm


Kitty Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen


Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg


Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kitty Grande


Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Aksel Mære
Solveig Kleve
Per Wiik
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad