Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Kitty Grande
Kristian Randahl

Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan

Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Aksel Mære
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Aksel Mære

Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen

Kristian Randahl
Kitty Grande
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad