Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus


Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen


Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære


Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan


Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad