Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande

Aksel Mære
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen


Trond Kvaale
Karl Dolmen

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Karl Dolmen
Trond Kvaale


Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Aksel Mære

Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Inga Lerfald

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad