Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Kristian Randahl
Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Morten Mortensen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Kitty Grande
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Morten Mortensen

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kristian Randahl

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad