Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Harald Grøtte

Ole Rygh
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ivar Grande
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg


Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan


Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh

Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad