Karin Dillner Olsson


Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Kristian Randahl
Kitty Grande
Henry Rinnan

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Henry Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Arne Eldøen


Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad