Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ole Rygh

Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Harry Rønning
Ruth Rognes

Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen

Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Solveig Kleve

Ole Rygh
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad