Ole Rygh
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Kitty Grande
Birger Olsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Trond Kvaale

Aksel Mære

Karl Dolmen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Karl Dolmen

Aksel Mære

Trond Kvaale
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Arne Aagren
Birger Olsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad