Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ole Rygh
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Ragnhild StrømAlf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Per Wiik
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Per Wiik

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Alf Nilsen AuneRagnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Per Bergeen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad