Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ivar Grande
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Ivar Grande
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad