Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Per Bergeen
Kitty Grande
Birger Olsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Johannes Karlsen

Fødd 29.9.1901. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå hausten 1942 til mai 1943. Rømte til Sverige. Dom 15 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Birger Olsen
Kitty Grande
Per Bergeen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad