Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Morten Mortensen

Arne Aagren
Per Wiik
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Per Bergeen

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Kitty Grande
Karl Dolmen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Johannes Karlsen

Fødd 29.9.1901. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå hausten 1942 til mai 1943. Rømte til Sverige. Dom 15 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Martin Haugan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Karl Dolmen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Per Bergeen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Per Wiik
Arne Aagren

Morten Mortensen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad