Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Ivar Grande

Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Johannes Karlsen

Fødd 29.9.1901. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå hausten 1942 til mai 1943. Rømte til Sverige. Dom 15 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Morten Mortensen

Ivar Grande
Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Martin Haugan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad