Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Per Bergeen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Wiik
Kitty Grande
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Johannes Karlsen

Fødd 29.9.1901. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå hausten 1942 til mai 1943. Rømte til Sverige. Dom 15 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Kitty Grande
Per Wiik
Inga Lerfald
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad