Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ivar Grande
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Per Bergeen


Henry Rinnan
Ole Rygh
Martin Haugan


Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren

Per Wiik
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Johannes Karlsen

Fødd 29.9.1901. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå hausten 1942 til mai 1943. Rømte til Sverige. Dom 15 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Per Wiik

Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning


Martin Haugan
Ole Rygh
Henry Rinnan


Per Bergeen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad