Rolf Rinnan
Ivar Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Per Bergeen
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Johannes Karlsen

Fødd 29.9.1901. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå hausten 1942 til mai 1943. Rømte til Sverige. Dom 15 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Birger Olsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ivar Grande
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad