Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte


Henry Rinnan
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Kristian Randahl
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Johannes Karlsen

Fødd 29.9.1901. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå hausten 1942 til mai 1943. Rømte til Sverige. Dom 15 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Arne Aagren
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Kåre Martinsen

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Henry Rinnan


Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Harry Rønning
Aksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad