Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Ole Rygh

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Per Bergeen


Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ivar Grande
Harald Grøtte

Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Per Wiik
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Per Wiik
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg

Harald Grøtte
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud


Per Bergeen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Ole Rygh
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad