Solveig Kleve

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Svein Syvertsen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ole Rygh
Per Bergeen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Karl Dolmen


Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen


Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Birger Olsen
Per Bergeen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Svein Syvertsen

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad