Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen


Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Harald Grøtte


Henry Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan


Harald Grøtte
Birger Olsen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen


Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad