Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Ivar Grande


Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære


Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson


Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum


Ivar Grande
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad