Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

Per Bergeen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen


Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness


Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Per Bergeen

Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad