Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen

Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Karl Dolmen

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Aksel Mære

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Aksel Mære
Arne Aagren
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Karl Dolmen

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud

Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad