Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen

Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad