Ivar Grande
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud


Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas


Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad