Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen


Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen


Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune


Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg


Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad