Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen


Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kitty Grande
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Inga Lerfald

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Svein Syvertsen

Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh

Svein Syvertsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Inga Lerfald

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen


Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad