Kåre Martinsen
Per Wiik

Aksel Mære
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Morten Mortensen

Svein Syvertsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Svein Syvertsen

Morten Mortensen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ivar Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Aksel Mære

Per Wiik
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad