Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Harry Rønning
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Kristian Randahl
Kitty Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad