Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Kitty Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad


Alf Nilsen Aune

Martin Haugan
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Martin Haugan

Alf Nilsen Aune


Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad