Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Per Wiik
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Harry Rønning

Ivar Grande
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune

Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse

Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Martin Haugan
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Ivar Grande

Harry Rønning
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad