Karl Dolmen

Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Martin Haugan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan

Solveig Kleve
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Solveig Kleve

Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Martin Haugan
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg

Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad