Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen

Arne Eldøen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Martin Haugan
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Arne Eldøen

Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Aksel Mære
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad