Ingebrigt Østness

Martin Haugan


Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Hans Egeberg
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan


Martin Haugan

Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad