Johannes Karlsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Ingeborg Schjevik

Arne Eldøen
Kitty Grande
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Per Wiik
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Karl Dolmen
Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Per Wiik
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Kitty Grande
Arne Eldøen

Ingeborg Schjevik

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad