Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh
Martin Haugan

Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad

Martin Haugan
Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad