Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande

Aksel Mære
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Aksel Mære

Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad