Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan

Arne Eldøen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen

Aksel Mære
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Henry Skjelstad


Inga Lerfald
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Harald Grøtte
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ivar Grande

Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Per Bergeen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Bergeen

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl

Ivar Grande
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Inga Lerfald


Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Aksel Mære

Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen

Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad