Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Per Wiik

Aksel Mære
Harald Grøtte

Martin Haugan
Per Bergeen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Per Bergeen
Martin Haugan

Harald Grøtte
Aksel Mære

Per Wiik
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad