Ingvar Aalberg
Harry Hofstad

Solveig Kleve
Martin Haugan
Henry Rinnan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald


Harry Rønning
Arne Aagren
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Harald Grøtte
Kitty Grande
Kristian Randahl

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kristian Randahl
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Harry Rønning


Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Per Wiik
Henry Rinnan
Martin Haugan
Solveig Kleve

Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad