Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Henry Rinnan


Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Aksel Mære
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren


Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen


Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Trond Kvaale


Henry Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad