Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Harry Rønning
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Aksel Mære

Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Wiik
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Per Wiik
Ivar Grande
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

Aksel Mære
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad