Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse


Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Henry Rinnan


Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad