Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Martin Haugan

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Wiik
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Per Wiik
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes

Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Martin Haugan
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad