Martin Haugan
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Birger Olsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Ole Rygh
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Harry Hofstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Wiik

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Per Wiik
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Harry Hofstad

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ole Rygh
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Birger Olsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad