Solveig Kleve

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harald Grøtte

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad

Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik


Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Johannes Karlsen


Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune

Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Harald Grøtte
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad