Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Martin Haugan

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad