Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Morten Mortensen
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ingeborg SchjevikSvein Syvertsen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kitty Grande
Birger Olsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Birger Olsen
Kitty Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen
Aksel Mære
Svein SyvertsenIngeborg Schjevik
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Morten Mortensen

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad