Martin Haugan
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Aksel Mære

Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Solveig KleveOlga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Olga Marie SørensenSolveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale

Aksel Mære
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad