Arne Aagren
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl

Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Hans Egeberg

Kitty Grande
Martin Haugan
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Martin Haugan
Kitty Grande

Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik

Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad