Henry Rinnan
Ole Rygh

Kitty Grande
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Arne Aagren
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Kitty Grande

Ole Rygh
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad