Ruth Rognes
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Per Wiik
Birger Olsen

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Kitty Grande
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Kitty Grande
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad