Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Aksel Mære
Martin Haugan

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Arne Aagren
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Arne Aagren
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Martin Haugan
Aksel Mære

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Harry Rønning

Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad