Martin Haugan

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Per Wiik
Harry Rønning
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Per Bergeen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Aksel Mære
Ole Rygh
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Ole Rygh
Aksel Mære
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Per Bergeen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Per Wiik
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad