Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Ivar Grande
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Karl Dolmen

Ingebrigt Østness

Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Ingeborg Schjevik

Ingeborg Schjevik vart fødd i Trondheim 9.10.1923 og dødde på Inderøya 12.05.1945. Seksten år gammel meldte ho seg inn i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking. I mai 1942 vart ho verva som agent av Henry Rinnan. Ho var meir eller mindre aktiv i miljøet omkring Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen. Trulig var ho agent eit års tid. I kortare perioder fungerte ho også som kontorhjelp.

Den siste tida var Ingeborg Schjevik forlova med bandemedlemmen Karl Dolmen. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg

På familiegrava på Tilfredshet kyrkjegard i Trondheim er det foto av tre søstre Schjevik: Anne (1933-41), Rønnaug (1927-1944) og Ingeborg. Faren Arthur Schjevik var i ein periode Henry Rinnans frisør og hadde salong i Nedre Bakklandet 78, ei adresse som no hører til i Innherredsveien. Familien budde i andre etasje. Det var berre Ingeborg som meldte seg inn i Nasjonal Samling. Rønnaug var i periodar ein del av det sosiale miljøet omkring Rinnanbanden, men aldri agent. Ho dødde av sjukdom hausten 1944.

Ingeborg Schjevik var skolevenninne av Gunnlaug Dundas og var den som i desember 1944 introduserte henne for Henry Rinnan.


Lenker frå denne sida:

Gunnlaug Dundas
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale

Ingebrigt Østness

Karl Dolmen

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Harry Rønning
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan

Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad