Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Martin Haugan
Arne Aagren
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Morten Mortensen
Ivar Grande

Aksel Mære
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Rønning

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Per Bergeen

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Per Bergeen

Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Harry Rønning
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Per Wiik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Aksel Mære

Ivar Grande
Morten Mortensen

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Arne Aagren
Martin Haugan
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad