Martin Haugan
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Arne Aagren

Ivar Grande

Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Harry Rønning
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ole Rygh

Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan

Ole Rygh
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

Ivar Grande

Arne Aagren
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad