Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Per Bergeen

Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Kitty Grande
Per Wiik

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Per Wiik
Kitty Grande
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Martin Haugan
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl

Per Bergeen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad