Hans Egeberg
Martin Haugan
Birger Olsen


Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen


Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Harald Grøtte
Aksel Mære
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Ivar Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ivar Grande
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Aksel Mære
Harald Grøtte
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum


Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve


Birger Olsen
Martin Haugan
Hans Egeberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad