Ingrid Eldøen


Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen


Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Harry Hofstad

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen


Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad


Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad