Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Martin Haugan

Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve

Martin Haugan
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Per Wiik
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad