Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad