Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad


Rolf Rinnan
Harry Rønning

Hans Egeberg
Ruth Rognes

Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan

Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Ruth Rognes
Hans Egeberg

Harry Rønning
Rolf Rinnan


Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad