Kitty Grande
Inga Lerfald


Harry Rønning

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg


Arne Aagren
Harald Grøtte
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Harald Grøtte
Arne Aagren


Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Aksel Mære
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Harry Rønning


Inga Lerfald
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad