Martin Haugan


Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Arne Eldøen


Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl


Arne Eldøen
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære


Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad