Morten Mortensen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad