Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Harry Rønning

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Harry Rønning

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad