Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan


Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Per Wiik

Ivar Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ivar Grande

Per Wiik
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Arne Aagren
Egil Sivertsen


Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad