Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse

Per Bergeen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Aksel Mære
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Ruth Rognes

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Ruth Rognes
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Per Bergeen

Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad