Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Ruth Rognes


Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Birger Olsen

Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære

Birger Olsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen


Ruth Rognes
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad