Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Kitty Grande
Arne Eldøen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ole Rygh
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Arne Eldøen
Kitty Grande

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad