Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Martin Haugan
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad