Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Martin Haugan
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Arne Aagren
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Arne Aagren
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Per Wiik

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Aksel Mære
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad