Arne Aagren
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen

Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Harry Rønning

Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad