Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Morten Mortensen

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Morten Mortensen

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad