Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Arne Aagren

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Aksel Mære
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Aksel Mære
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad