Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Birger Olsen

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen


Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale


Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Kitty Grande
Harry Hofstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Birger Olsen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad