Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Ole Rygh
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Harry Hofstad

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Harry Hofstad
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Ole Rygh
Morten Mortensen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad