Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen


Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Arne Aagren
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande

Per Wiik

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Per Wiik

Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Arne Aagren
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen


Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ole Rygh
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad