Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Martin Haugan

Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harry Rønning
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Harry Rønning
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ole Rygh
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen

Martin Haugan
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad