Kitty Grande

Per Bergeen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Arne Aagren
Birger Olsen


Olaus Salberg Hamrum

Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Aksel Mære
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen

Olaus Salberg Hamrum


Birger Olsen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Per Bergeen

Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad