Harry Rønning
Kristian Randahl
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Ivar Grande

Arne Aagren
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Ole Rygh
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ole Rygh
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Arne Aagren

Ivar Grande

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Kristian Randahl
Harry Rønning

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad