Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik

Kristian Randahl
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Arne Aagren
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen


Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Inga Lerfald

Inga Elvina Lerfald vart fødd i Sparbu 8.5.1921 og dødde 13.10.1967. Mora dødde da Inga Lerfald var i tolvårsalderen, og jenta vart plassert hos fremmendfolk i heimkommunen.

I april 1940 var Inga Lerfald tilsett som serveringsdame ved Hærens arbeidsskole på Værnes, men mista jobben da det tyske Luftwaffe tok over flyplassen. Seinare hadde ho huspostar på Steinkjer. Frå 1938 låg dei politiske sympatiane hos Nasjonal Samling, men utan at ho meldte seg inn i partiet.

Inga Lerfald var tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars 1942 til mai 1945, først som kontordame og hushjelp. I mai 1942 fekk ho oppdrag i felten da Henry Rinnan sendte ut agentar for å etterforske ein sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen. Her samarbeidde ho med Ingebord Schjevik.

Den første tida i Trondheim budde Inga Lerfald i Brattørgata 12 b. I august 1942 flytta ho inn i eit rekvirert rom i Skansegata 8 b, og i mai 1943 til Arkitekt Christies gate 9.

Inga Lerfald var den einaste av dei kvinnelige agentane som var tilsett samanhengande frå vinteren 1942 til mai 1945. Aktiviteten i felten vart trappa ned i løpet av 1943. Mot slutten av året begynte ho opplæring som telegrafistinne.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om dødsstraff, men dommen vart tvangsarbeid på livstid.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Henry Rinnan
Ingebord Schjevik
Kitty Grande
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Ingebrigt Østness


Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Rønning
Ole Rygh
Arne Aagren
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Kristian Randahl

Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Wiik
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Henry Skjelstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad