Kitty Grande

Henry Rinnan
Solveig Kleve

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald


Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Martin Haugan
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ole Rygh

Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Martin Haugan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm


Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Solveig Kleve
Henry Rinnan

Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad