Per Bergeen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Birger Olsen

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad