Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl

Harry Rønning
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Kitty Grande
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik

Johannes Karlsen
Arne Aagren

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Arne Aagren
Johannes Karlsen

Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Harry Rønning

Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Aksel Mære

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad