Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen

Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad