Ole Rygh
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen

Kitty Grande
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Kitty Grande

Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad