Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Arne Eldøen


Harry Rønning
Bjarne Jenshus


Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Kitty Grande
Harald Grøtte
Per Bergeen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen


Bjarne Jenshus
Harry Rønning


Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad