Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Martin Haugan
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Arne Aagren
Ole Rygh
Kitty Grande
Aksel Mære
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Rolf Rinnan

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Per Bergeen


Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Skjelstad

Fødd i Oslo 25.6.1914, død 25.12.1999. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar til juni 1943. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg


Per Bergeen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Rolf Rinnan
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kitty Grande
Ole Rygh
Arne Aagren
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad