Trond Kvaale
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen

Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan


Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad


Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Harry Hofstad

Fødd i Trondheim 7.10.1919, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen


Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Henry Skjelstad


Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan

Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Trond Kvaale

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad