Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Birger Olsen

Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Aksel Mære
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Harry Hofstad

Fødd i Trondheim 7.10.1919, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Hans Egeberg

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Aksel Mære
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune

Birger Olsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad