Ivar Grande
Karin Dillner Olsson


Henry Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud


Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Arne Aagren

Egil Sivertsen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Harry Hofstad

Fødd i Trondheim 7.10.1919, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Egil Sivertsen

Arne Aagren
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen


Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Henry Rinnan


Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad