Rolf Rinnan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Harry Hofstad

Fødd i Trondheim 7.10.1919, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Per Wiik
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad