Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Martin Haugan
Kitty Grande

Harry Rønning

Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Ole Rygh
Per Bergeen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Harry Hofstad

Fødd i Trondheim 7.10.1919, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Ole Rygh

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen

Harry Rønning

Kitty Grande
Martin Haugan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad