Per Bergeen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Per Wiik

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Ivar Grande
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ivar Grande

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Per Wiik
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad