Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Harry Rønning
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad