Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud

Per Wiik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære

Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Harry Hofstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen

Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Per Wiik

Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad