Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Birger Olsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Per Bergeen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad