Harry Hofstad
Kristian Randahl
Inga Lerfald

Ivar Grande


Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik


Ivar Grande

Inga Lerfald
Kristian Randahl
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad