Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Kitty Grande
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Arne Aagren
Ivar Grande
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Ivar Grande
Arne Aagren

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Kitty Grande
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad