Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harry Rønning
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Aksel Mære
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Rønning
Birger Olsen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad