Olga Marie Sørensen


Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Per Bergeen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Morten Mortensen


Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad