Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren

Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Per Bergeen

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Per Bergeen

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Johannes Karlsen

Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad