Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ole Rygh

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Ole Rygh
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad