Morten Mortensen
Harry Hofstad

Arne Aagren

Per Wiik
Henry Rinnan
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Per Wiik

Arne Aagren

Harry Hofstad
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad