Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Ole Rygh
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ivar Grande
Kitty Grande
Aksel Mære
Per Bergeen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald

Harry Rønning

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Harry Rønning

Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Per Bergeen
Aksel Mære
Kitty Grande
Ivar Grande
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ole Rygh

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad