Kitty Grande
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud


Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Gunlaug Dundas


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen


Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad