Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Arne Eldøen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Birger Olsen

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans EgebergBjarne Jenshus
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Bjarne JenshusHans Egeberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Birger Olsen
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad