Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes

Gisle Rinnan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Ivar Grande

Harald Grøtte

Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Hans Egeberg

Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Harald Grøtte

Ivar Grande
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Harry Rønning
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Gisle Rinnan

Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Kristian Randahl

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad