Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen

Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad


Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen


Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik

Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Birger Olsen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad