Kristian Randahl
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Kitty Grande
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad