Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Karl Dolmen
Kitty Grande

Harry Rønning

Aksel Mære
Martin Haugan
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Martin Haugan
Aksel Mære

Harry Rønning

Kitty Grande
Karl Dolmen

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad