Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Trond Kvaale
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Harry Rønning
Kitty Grande
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Arne Aagren
Per Wiik

Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Per Wiik
Arne Aagren

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kitty Grande
Harry Rønning
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Trond Kvaale

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad