Henry Rinnan
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Arne Aagren
Ivar Grande
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harald Grøtte

Birger Olsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen

Harald Grøtte
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ivar Grande
Arne Aagren
Ole Rygh
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad