Martin Haugan
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ivar Grande
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness

Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen


Arne Aagren
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Arne Aagren


Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud

Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Ivar Grande
Harald Grøtte
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad