Henry Rinnan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Per Wiik
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Hans Egeberg
Martin Haugan
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Martin Haugan
Hans Egeberg

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Per Wiik

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad