Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen


Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald


Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad