Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen


Harry Rønning


Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen


Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Berg Svendsen

Fødd i Beitstad 26.1.1910. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars til tidlig på sommaren 1942. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen


Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen


Harry Rønning


Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad