Per Bergeen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson

Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Berg Svendsen

Fødd i Beitstad 26.1.1910. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars til tidlig på sommaren 1942. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Karl Dolmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen

Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad