Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson


Kitty Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Morten Mortensen
Harry Rønning
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Berg Svendsen

Fødd i Beitstad 26.1.1910. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars til tidlig på sommaren 1942. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Hans Egeberg
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande


Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad