Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Birger Olsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Martin Haugan

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Inga Lerfald


Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gunvor F.

Gunvor F. vart fødd i 1925 og dødde i 1975.

Ho var tilsett i Sonderabteilung Lola nokre månader våren og sommaren 1944 og utførte kurerreiser til Vestnes, Brønnøysund, Smøla, Verdal og Røros.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg


Inga Lerfald
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad