Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Per Wiik
Harry Rønning
Harald Grøtte


Egil Sivertsen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Harry Hofstad

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Aksel Mære
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry SkjelstadSvein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gunvor F.

Gunvor F. vart fødd i 1925 og dødde i 1975.

Ho var tilsett i Sonderabteilung Lola nokre månader våren og sommaren 1944 og utførte kurerreiser til Vestnes, Brønnøysund, Smøla, Verdal og Røros.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein SyvertsenHenry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Aksel Mære
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Harry Hofstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Egil Sivertsen


Harald Grøtte
Harry Rønning
Per Wiik
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad