Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Ivar Grande


Aksel Mære
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen

Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gunvor F.

Gunvor F. vart fødd i 1925 og dødde i 1975.

Ho var tilsett i Sonderabteilung Lola nokre månader våren og sommaren 1944 og utførte kurerreiser til Vestnes, Brønnøysund, Smøla, Verdal og Røros.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum

Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Birger Olsen
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Aksel Mære


Ivar Grande

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad