Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan

Johannes Karlsen

Kitty Grande
Per Wiik
Morten Mortensen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Per Bergeen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Per Bergeen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Morten Mortensen
Per Wiik
Kitty Grande

Johannes Karlsen

Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad