Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Karl Dolmen

Aksel Mære
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Karl Dolmen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad