Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Kitty Grande
Solveig Kleve
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Per Wiik

Svein Syvertsen


Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Arne Aagren


Svein Syvertsen

Per Wiik
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ivar Grande
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad