Arne Aagren
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen


Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen


Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad