Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune

Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd UrstrømmenOdd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan BjerkanOdd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Birger Olsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære

Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad