Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen

Kristian Randahl
Rolf Rinnan

Harald Grøtte

Inga Lerfald

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Birger Olsen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Ivar Grande

Harry Rønning

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad

Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune

Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Harry Rønning

Ivar Grande
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Inga Lerfald

Harald Grøtte

Rolf Rinnan
Kristian Randahl

Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad