Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Osvald Lyngstad

Arne Eldøen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Per Bergeen

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Harry Rønning
Kristian Randahl
Martin Haugan
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Martin Haugan
Kristian Randahl
Harry Rønning
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Arne Eldøen

Osvald Lyngstad
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad