Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale

Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan

Trond Kvaale
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad