Odd Urstrømmen

Ivar Grande
Per Wiik
Arne Eldøen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan


Svein Syvertsen
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Svein Syvertsen


Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Per Wiik
Ivar Grande

Odd Urstrømmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad