Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg

Karl Dolmen
Martin Haugan
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Inga Lerfald
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Inga Lerfald
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Martin Haugan
Karl Dolmen

Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad