Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad


Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ivar GrandeOlaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gerd R.

Gerd R. vart fødd 1919. Ho var tilsett frå august til desember 1944 og gjorde nokre få agentreiser til Oppdal og Røros under namnet «Inger Johansen». I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Martin Haugan
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg HamrumIvar Grande
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Morten Mortensen


Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad