Hans Berg Svendsen

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Harry Rønning

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen


Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gerd R.

Gerd R. vart fødd 1919. Ho var tilsett frå august til desember 1944 og gjorde nokre få agentreiser til Oppdal og Røros under namnet «Inger Johansen». I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen


Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Harry Rønning
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad