Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik


Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Fjordgata 19   ---   1942: Prinsens gate 16 >>>

Trondheim: Erling Skakkes gate 52

Fredrik og Kitty Lorange budde i femte etasje i Erling Skakkes gate 52 på Kalvskinnet. Fredrik Lorange verva seg til austfronten sommaren 1941 og Kitty Lorange gjekk inn i eit forhold til Ivar Grande.

Gjennom nestkommanderane Grande fekk Henry Rinnan tilgang til leiligheita og frå juni 1942 vart Erling Skakkes gate 52 brukt når Sonderabteilung Lola skulle ha møte med personar frå den ekte motstandsrørsla. Kitty Lorange fungerte som vertinne, somme gongar under namnet «Gerd Søreng».

Fleire motstandsmenn vart arresterte på gata utafor Erling Skakkes gate 52 etter å ha hatt møte med det dei trudde var leiinga i Heimefronten i Trondheim. 15. august 1942 gjaldt det Thoralf Berg frå Molde. 16. februar 1943 vart han avretta i Falstadskogen.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad


Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad