Ruth Rognes
Birger Olsen

Odd Ivan Bjerkan

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Ivar Grande
Morten Mortensen


Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh

Harry Rønning
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Fjordgata 19   ---   1942: Prinsens gate 16 >>>

Trondheim: Erling Skakkes gate 52

Fredrik og Kitty Lorange budde i femte etasje i Erling Skakkes gate 52 på Kalvskinnet. Fredrik Lorange verva seg til austfronten sommaren 1941 og Kitty Lorange gjekk inn i eit forhold til Ivar Grande.

Gjennom nestkommanderane Grande fekk Henry Rinnan tilgang til leiligheita og frå juni 1942 vart Erling Skakkes gate 52 brukt når Sonderabteilung Lola skulle ha møte med personar frå den ekte motstandsrørsla. Kitty Lorange fungerte som vertinne, somme gongar under namnet «Gerd Søreng».

Fleire motstandsmenn vart arresterte på gata utafor Erling Skakkes gate 52 etter å ha hatt møte med det dei trudde var leiinga i Heimefronten i Trondheim. 15. august 1942 gjaldt det Thoralf Berg frå Molde. 16. februar 1943 vart han avretta i Falstadskogen.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Harry Rønning

Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse


Morten Mortensen
Ivar Grande
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Odd Ivan Bjerkan

Birger Olsen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad