Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Martin Haugan
Aksel Mære
Harry Rønning
Kåre Martinsen

Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Fjordgata 19   ---   1942: Prinsens gate 16 >>>

Trondheim: Erling Skakkes gate 52

Fredrik og Kitty Lorange budde i femte etasje i Erling Skakkes gate 52 på Kalvskinnet. Fredrik Lorange verva seg til austfronten sommaren 1941 og Kitty Lorange gjekk inn i eit forhold til Ivar Grande.

Gjennom nestkommanderane Grande fekk Henry Rinnan tilgang til leiligheita og frå juni 1942 vart Erling Skakkes gate 52 brukt når Sonderabteilung Lola skulle ha møte med personar frå den ekte motstandsrørsla. Kitty Lorange fungerte som vertinne, somme gongar under namnet «Gerd Søreng».

Fleire motstandsmenn vart arresterte på gata utafor Erling Skakkes gate 52 etter å ha hatt møte med det dei trudde var leiinga i Heimefronten i Trondheim. 15. august 1942 gjaldt det Thoralf Berg frå Molde. 16. februar 1943 vart han avretta i Falstadskogen.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson

Kåre Martinsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad