Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Egil Sivertsen

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl

Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Birger Olsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ivar Grande

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Fjordgata 19   ---   1942: Prinsens gate 16 >>>

Trondheim: Erling Skakkes gate 52

Fredrik og Kitty Lorange budde i femte etasje i Erling Skakkes gate 52 på Kalvskinnet. Fredrik Lorange verva seg til austfronten sommaren 1941 og Kitty Lorange gjekk inn i eit forhold til Ivar Grande.

Gjennom nestkommanderane Grande fekk Henry Rinnan tilgang til leiligheita og frå juni 1942 vart Erling Skakkes gate 52 brukt når Sonderabteilung Lola skulle ha møte med personar frå den ekte motstandsrørsla. Kitty Lorange fungerte som vertinne, somme gongar under namnet «Gerd Søreng».

Fleire motstandsmenn vart arresterte på gata utafor Erling Skakkes gate 52 etter å ha hatt møte med det dei trudde var leiinga i Heimefronten i Trondheim. 15. august 1942 gjaldt det Thoralf Berg frå Molde. 16. februar 1943 vart han avretta i Falstadskogen.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Ivar Grande
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande

Odd Urstrømmen

Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad