Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Per Wiik

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Martin Haugan
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Fjordgata 19   ---   1942: Prinsens gate 16 >>>

Trondheim: Erling Skakkes gate 52

Fredrik og Kitty Lorange budde i femte etasje i Erling Skakkes gate 52 på Kalvskinnet. Fredrik Lorange verva seg til austfronten sommaren 1941 og Kitty Lorange gjekk inn i eit forhold til Ivar Grande.

Gjennom nestkommanderane Grande fekk Henry Rinnan tilgang til leiligheita og frå juni 1942 vart Erling Skakkes gate 52 brukt når Sonderabteilung Lola skulle ha møte med personar frå den ekte motstandsrørsla. Kitty Lorange fungerte som vertinne, somme gongar under namnet «Gerd Søreng».

Fleire motstandsmenn vart arresterte på gata utafor Erling Skakkes gate 52 etter å ha hatt møte med det dei trudde var leiinga i Heimefronten i Trondheim. 15. august 1942 gjaldt det Thoralf Berg frå Molde. 16. februar 1943 vart han avretta i Falstadskogen.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Martin Haugan
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Per Wiik
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad