Karin Dillner Olsson

Trond Kvaale
Per Bergeen
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ivar Grande
Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Fjordgata 19   ---   1942: Prinsens gate 16 >>>

Trondheim: Erling Skakkes gate 52

Fredrik og Kitty Lorange budde i femte etasje i Erling Skakkes gate 52 på Kalvskinnet. Fredrik Lorange verva seg til austfronten sommaren 1941 og Kitty Lorange gjekk inn i eit forhold til Ivar Grande.

Gjennom nestkommanderane Grande fekk Henry Rinnan tilgang til leiligheita og frå juni 1942 vart Erling Skakkes gate 52 brukt når Sonderabteilung Lola skulle ha møte med personar frå den ekte motstandsrørsla. Kitty Lorange fungerte som vertinne, somme gongar under namnet «Gerd Søreng».

Fleire motstandsmenn vart arresterte på gata utafor Erling Skakkes gate 52 etter å ha hatt møte med det dei trudde var leiinga i Heimefronten i Trondheim. 15. august 1942 gjaldt det Thoralf Berg frå Molde. 16. februar 1943 vart han avretta i Falstadskogen.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Wiik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ivar Grande
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Per Bergeen
Trond Kvaale

Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad