Kåre Martinsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ole Rygh

Ivar Grande
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen


Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg


Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Egil Sivertsen

Fødd i Strinda 24.11.1922. Agentoppdrag januar-mars 1945. Dom 5 ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Gisle Rinnan


Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ivar Grande

Ole Rygh
Kristian Randahl
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad