Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Per Bergeen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Egil Sivertsen

Fødd i Strinda 24.11.1922. Agentoppdrag januar-mars 1945. Dom 5 ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Per Bergeen

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad