Arne Eldøen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad


Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas


Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Egil Sivertsen

Fødd i Strinda 24.11.1922. Agentoppdrag januar-mars 1945. Dom 5 ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan


Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg


Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad