Kitty Grande
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd UrstrømmenOdd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Egil Sivertsen

Fødd i Strinda 24.11.1922. Agentoppdrag januar-mars 1945. Dom 5 ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Ivan BjerkanOdd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Inga Lerfald
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ole Rygh
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum

Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad