Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Per Bergeen

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Harry Rønning
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Egil Sivertsen

Fødd i Strinda 24.11.1922. Agentoppdrag januar-mars 1945. Dom 5 ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Aksel Mære
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Per Bergeen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Birger Olsen

Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad