Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ivar Grande
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ingebrigt Østness


Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Harry Rønning

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Egil Sivertsen

Fødd i Strinda 24.11.1922. Agentoppdrag januar-mars 1945. Dom 5 ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Harry Rønning

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg


Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad