Henry Rinnan
Arne Aagren
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Morten Mortensen

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Harry Rønning
Harry Hofstad


Ole Rygh
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Egil Sivertsen

Fødd i Strinda 24.11.1922. Agentoppdrag januar-mars 1945. Dom 5 ½ år.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ole Rygh


Harry Hofstad
Harry Rønning
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Arne Aagren
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad