Henry Rinnan
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Ole Rygh

Per Bergeen

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Per Bergeen

Ole Rygh

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Henry Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad