Martin Haugan
Ivar Grande
Aksel Mære
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Harry Rønning
Egil Sivertsen

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen

Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Per Bergeen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Per Bergeen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud

Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Egil Sivertsen
Harry Rønning

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ivar Grande
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad