Per Wiik
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Birger Olsen

Ingebrigt Østness

Ole Rygh
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune

Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve

Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ole Rygh

Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad