Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Martin Haugan

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad