Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Martin Haugan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen


Per Wiik

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Per Wiik


Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald

Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad