Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen

Bjarne Jenshus


Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Aksel Mære

Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning

Aksel Mære
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Svein Syvertsen


Bjarne Jenshus

Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad