Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Per Wiik

Hans Egeberg

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Hans Egeberg

Per Wiik
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Birger Olsen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad