Martin HauganOle Rygh
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Aksel Mære

Birger Olsen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Birger Olsen

Fødd 2.7.1904. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april 1944 til mai 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Birger Olsen

Aksel Mære
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Ole RyghMartin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad