Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Rolf Sevaldsen


Harry Hofstad
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan

Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad


Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Birger Olsen

Fødd 2.7.1904. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april 1944 til mai 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse


Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen

Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Harry Hofstad


Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad