Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Bjarne Jenshus


Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning


Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen


Svein Syvertsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Arne Aagren

Fødd 8.6.1918, død 27.3.1971. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til juli 1944. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen


Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen


Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen


Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad