Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Birger Olsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Kitty Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Arne Aagren

Fødd 8.6.1918, død 27.3.1971. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til juli 1944. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Kitty Grande

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Birger Olsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad