Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen

Morten Mortensen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Arne Aagren
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Arne Aagren

Fødd 8.6.1918, død 27.3.1971. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til juli 1944. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen
Arne Aagren

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Morten Mortensen

Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad