Martin Haugan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Per Wiik
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik


Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas


Karl Dolmen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Arne Aagren

Fødd 8.6.1918, død 27.3.1971. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til juli 1944. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Karl Dolmen


Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune


Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Per Wiik
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad