Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Henry Rinnan

Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Morten Mortensen

Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Per Bergeen

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Arne Aagren

Fødd 8.6.1918, død 27.3.1971. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til juli 1944. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Per Bergeen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Birger Olsen

Morten Mortensen

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg

Henry Rinnan
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad