Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Aksel Mære
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ruth RognesRolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness


Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Arne Aagren

Fødd 8.6.1918, død 27.3.1971. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1943 til juli 1944. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune


Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Rolf SevaldsenRuth Rognes
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad