Ivar Grande

Henry Rinnan
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ruth Rognes

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Arne Aagren

Kristian Randahl
Birger Olsen
Ole Rygh
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Alf Nilsen Aune

Fødd i Strinda, f. 6.7.1911. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til mai 1945. Dom 12 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ole Rygh
Birger Olsen
Kristian Randahl

Arne Aagren
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Egil Sivertsen

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Ruth Rognes
Kitty Grande
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Henry Rinnan

Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad