Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Trond Kvaale
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Aksel Mære
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Per Bergeen
Harald Grøtte

Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Kristian Randahl

Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Kristian Randahl
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan

Harald Grøtte
Per Bergeen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Aksel Mære
Arne Aagren
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad