Martin Haugan
Aksel Mære
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas


Kitty Grande
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Kitty Grande


Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Hans Egeberg

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad