Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Inga Lerfald
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson


Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Harald Grøtte
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Harald Grøtte

Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Harry Rønning
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan


Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad