Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Per Bergeen
Morten Mortensen


Aksel Mære
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen


Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen


Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Aksel Mære


Morten Mortensen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad