Hans Egeberg
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes

Harald Grøtte
Per Wiik
Arne Aagren

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ivar Grande

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning


Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen


Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ivar Grande
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Arne Aagren
Per Wiik
Harald Grøtte

Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad