Birger Olsen

Inga Lerfald
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Inga Lerfald

Birger Olsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad