Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Birger Olsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus


Johannes Karlsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Morten Mortensen

Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære


Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson


Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl

Morten Mortensen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Johannes Karlsen


Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad