Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum


Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ragnhild Strøm


Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan


Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Hans Egeberg
Per Wiik

Alf Nilsen Aune


Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad