Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Birger Olsen

Harald Grøtte
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Martin Haugan

Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse


Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum


Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære

Martin Haugan
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Harald Grøtte

Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad