Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Per Wiik
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kitty Grande
Birger Olsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ivar Grande
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ivar Grande
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Birger Olsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Per Wiik
Inga Lerfald

Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad