Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Arne Aagren
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald

Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Arne Aagren
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad