Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen


Egil Sivertsen

Ingebrigt Østness

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Kristian Randahl
Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Harry Rønning
Kristian Randahl

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Ingebrigt Østness

Egil Sivertsen


Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad