Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune


Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ingvar Aalberg


Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Morten Mortensen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Morten Mortensen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen


Ingvar Aalberg

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad


Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad