Aksel Mære
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Rønning


Ole Rygh
Inga Lerfald

Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Ole Rygh


Harry Rønning
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad