Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Harry Rønning
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad

Arne Aagren
Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune

Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen

Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Arne Aagren

Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad