Ole Rygh
Ivar Grande
Karl Dolmen

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Hans Egeberg

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Arne Aagren
Ruth Rognes
Inga Lerfald

Birger Olsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Henry Rinnan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Henry Rinnan

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen

Inga Lerfald
Ruth Rognes
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Hans Egeberg
Martin Haugan
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Karl Dolmen
Ivar Grande
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad