Martin Haugan
Per Wiik
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Birger Olsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan


Johannes Karlsen
Harry Rønning
Per Bergeen
Ole Rygh
Kitty Grande
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse

Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd UrstrømmenOdd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan BjerkanOdd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik

Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ole Rygh
Per Bergeen
Harry Rønning
Johannes Karlsen


Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Per Wiik
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad