Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan

Morten Mortensen

Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte


Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Aksel Mære
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg

Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg

Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Martin Haugan
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen


Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen

Morten Mortensen

Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad