Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Harry Rønning
Hans Egeberg

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Henry Rinnan
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Hans Egeberg
Harry Rønning
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad