Kitty Grande
Ruth Rognes


Martin Haugan
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Birger Olsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Trond Kvaale
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Per Wiik


Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad


Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Trond Kvaale
Per Bergeen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Birger Olsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Martin Haugan


Ruth Rognes
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad