Per Wiik
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære

Birger Olsen


Martin Haugan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Martin Haugan


Birger Olsen

Aksel Mære
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Per Wiik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad