Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen


Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Aksel Mære

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Aksel Mære
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Harry Hofstad
Gisle Rinnan


Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad