Harry Rønning
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Harry Rønning


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad