Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud

Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kitty Grande
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Martin Haugan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen

Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad