Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Hans Egeberg
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Harry Rønning
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Egil Sivertsen


Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg


Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Martin Haugan
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Hans Egeberg

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad