Harry Hofstad

Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen


Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Ivar Grande
Hans Egeberg
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen


Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm

Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad