Rolf Rinnan
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingeborg SchjevikJohannes Karlsen


Arne Eldøen
Ingvar Aalberg

Per Bergeen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Per Bergeen

Ingvar Aalberg
Arne Eldøen


Johannes KarlsenIngeborg Schjevik
Karl Dolmen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad