Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen

Ingvar Aalberg

Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen


Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Hans Egeberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune


Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære

Ingvar Aalberg

Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad