Ruth Rognes
Arne Eldøen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ruth Rognes

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad