Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Ole Rygh


Harry Rønning
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness


Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Arne Aagren
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm


Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen


Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Arne Aagren
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Kristian Randahl


Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Harry Rønning


Ole Rygh
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad