Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad


Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen


Per Wiik
Kitty Grande
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ivar Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ivar Grande
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Wiik


Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson


Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad