Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas


Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen

Per Wiik
Arne Aagren
Per Bergeen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Kristian Randahl


Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale


Kristian Randahl
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Per Bergeen
Arne Aagren
Per Wiik

Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan


Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad