Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Harry Rønning
Ole Rygh
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Wiik
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Aksel Mære

Birger Olsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren

Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Sevaldsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Rolf Sevaldsen

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Birger Olsen

Aksel Mære
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Wiik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad