Hans Egeberg
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad

Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Ivar Grande
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Harry Rønning
Aksel Mære
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Sevaldsen
Arne Aagren

Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg

Arne Aagren
Rolf Sevaldsen

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Rønning
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Ole Rygh

Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan

Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad