Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan

Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen


Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale


Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad