Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Inga Lerfald


Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen


Inga Lerfald
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad