Sigurd Rivrud

Svein Syvertsen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Arne Aagren

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Svein Syvertsen

Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad