Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Ivar Grande
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad