Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Martin Haugan


Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Arne Eldøen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Kitty Grande
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Harald Grøtte
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Arne Eldøen

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson


Martin Haugan
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad