Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Birger Olsen

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson


Egil Sivertsen


Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Ivar Grande
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen


Egil Sivertsen


Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Birger Olsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad