Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Per Wiik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ruth RognesHenry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry RinnanRuth Rognes
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Wiik
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad