Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Arne Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Karl Dolmen
Harry Rønning

Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Hans Egeberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Karl Dolmen

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Arne Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad