Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Ole Rygh


Ivar Grande
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Henry Rinnan

Harry Hofstad
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Henry Rinnan

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ivar Grande


Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad