Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Aksel Mære
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Birger Olsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan

Per Wiik
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Per Wiik

Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Birger Olsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad