Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Martin Haugan

Harry Rønning

Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Birger Olsen
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Birger Olsen
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

Harry Rønning

Martin Haugan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad