Arne Aagren
Trond Kvaale
Birger Olsen
Harry Rønning
Ivar Grande

Kristian Randahl
Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Per Wiik
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBRIGT ØSTNESS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Kitty Grande
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Per Wiik
Henry Skjelstad

Ruth Rognes
Kristian Randahl

Ivar Grande
Harry Rønning
Birger Olsen
Trond Kvaale
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad