Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Harry Rønning
Per Wiik
Ivar Grande
Kitty Grande
Aksel Mære
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen


Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik

Henry Skjelstad
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBRIGT ØSTNESS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ole Rygh
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan

Johannes Karlsen
Harald Grøtte


Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Aksel Mære
Kitty Grande
Ivar Grande
Per Wiik
Harry Rønning
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Martin Haugan
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad