Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Kitty Grande
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan


Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Odd Urstrømmen


Morten Mortensen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Morten Mortensen


Odd Urstrømmen

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad


Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Kitty Grande
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad