Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Arne Aagren
Kristian Randahl
Birger Olsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Inga Lerfald
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen


Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas


Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Inga Lerfald

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Arne Aagren
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Per Wiik
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad