Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen

Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan


Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Karl Dolmen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Karl Dolmen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen


Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson

Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad