Ole Rygh
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Per Wiik
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan

Kåre Martinsen
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Aksel Mære
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Per Wiik
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad