Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Wiik


Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Kitty Grande

Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ivar Grande
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik

Kitty Grande
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl
Birger Olsen
Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan


Per Wiik
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad