Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Solveig Kleve
Kristian Randahl
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Odd Urstrømmen

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Kristian Randahl
Solveig Kleve

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad