Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Martin Haugan
Harry Rønning

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen


Kitty Grande
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Arne Aagren

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Kitty Grande


Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Harry Rønning
Martin Haugan
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad