Birger Olsen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson


Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande

Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus


Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ivar Grande
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad