Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ivar Grande
Aksel Mære
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Olga Marie SørensenOdd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan BjerkanOlga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Aksel Mære
Ivar Grande
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad