Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Inga Lerfald

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl


Aksel Mære
Birger Olsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen


Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Morten Mortensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen


Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære


Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Inga Lerfald
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad