Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Arne Eldøen

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Arne Eldøen

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad