Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Wiik
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Solveig Kleve
Kitty Grande
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Per Bergeen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ole Rygh
Egil Sivertsen

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Karl Dolmen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Egil Sivertsen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Per Bergeen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Kitty Grande
Solveig Kleve

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Per Wiik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad