Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Inga Lerfald

Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Martin Haugan

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune

Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Martin Haugan
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl

Inga Lerfald
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Harry Rønning
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad