Kitty Grande

Gisle Rinnan
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Gisle Rinnan

Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad