Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Martin Haugan

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Aksel Mære


Kitty Grande
Harald Grøtte
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning


Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus


Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Harald Grøtte
Kitty Grande


Aksel Mære
Arne Eldøen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Martin Haugan
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad