Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik


Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ivar Grande

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Ivar Grande
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse


Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad