Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Harry Hofstad

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes

Harald Grøtte

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen


Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Per Wiik

Arne Aagren
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Arne Aagren

Per Wiik
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen


Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harald Grøtte

Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Harry Hofstad

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Ole Rygh
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad