Hans Egeberg
Arne Eldøen

Harry Hofstad

Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Per Wiik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Harry Hofstad

Arne Eldøen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad