Martin Haugan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve


Inga Lerfald
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Per Wiik
Aksel Mære
Birger Olsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad


Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen


Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Birger Olsen
Aksel Mære
Per Wiik
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Inga Lerfald


Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad