Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Solveig Kleve


Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Aksel Mære
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Ivar Grande
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ivar Grande
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Arne Aagren
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Kitty Grande
Gunlaug Dundas


Solveig Kleve

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad