Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Harry Rønning
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad