Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad