Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Per Wiik
Kristian Randahl
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kristian Randahl
Per Wiik
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad