Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Per Bergeen

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Per Bergeen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Aksel Mære
Trond Kvaale
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Martin Haugan
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad