Martin Haugan
Svein Syvertsen

Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Inga Lerfald

Svein Syvertsen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad