Ingrid Eldøen
Karl Dolmen


Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Hans Egeberg
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Arne Eldøen

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas

Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad


Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg


Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Arne Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren


Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad