Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Karl Dolmen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Wiik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Aksel Mære
Karl Dolmen
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad