Ruth Rognes
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen


Inga Lerfald
Ivar Grande
Aksel Mære
Kitty Grande
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Egil Sivertsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Aksel Mære
Ivar Grande
Inga Lerfald


Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Ruth Rognes

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad