Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen

Harry Hofstad
Ruth Rognes


Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik


Ruth Rognes
Harry Hofstad

Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad