Aksel Mære
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Trond Kvaale
Harry Rønning
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud

Svein Syvertsen


Arne Aagren
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Ivar Grande
Per Wiik
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Per Wiik
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Arne Aagren


Svein Syvertsen

Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Harry Rønning
Trond Kvaale
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Aksel Mære

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad