Ole Rygh
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Harry Rønning

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Per Wiik
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


WALTER GEMMECKE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Birger Olsen
Henry Rinnan
Per Wiik
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Harry Rønning
Trond Kvaale
Martin Haugan
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Hans Egeberg
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad