Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Eldøen

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Trond Kvaale
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Per Wiik

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


WALTER GEMMECKE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Per Wiik

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Birger Olsen

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Trond Kvaale

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad