Martin Haugan
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Bergeen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen


Arne Aagren
Aksel Mære
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


WALTER GEMMECKE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Aksel Mære
Arne Aagren


Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Martin Haugan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad