Ole Rygh
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen


Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Aksel Mære
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


WALTER GEMMECKE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Martin Haugan

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen


Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad