Trond Kvaale
Hans Egeberg
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Birger Olsen
Kristian Randahl
Per Wiik
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes

Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen


Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen

Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


WALTER GEMMECKE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen

Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen


Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan

Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Per Wiik
Kristian Randahl
Birger Olsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Hans Egeberg
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad