Hans Egeberg
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Ole Rygh


Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


WALTER GEMMECKE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen


Ole Rygh

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Inga Lerfald

Kitty Grande
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad