Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Kitty Grande

Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Arne Aagren
Rolf Rinnan


Karl Dolmen
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


VOLLAN KRETSFENGSEL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Karl Dolmen


Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Kitty Grande
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad