Ivar Grande
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen

Harald Grøtte
Birger Olsen
Martin Haugan
Harry Rønning
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Per Wiik
Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


TORVALD MOE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus
Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Svein Syvertsen

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Harry Rønning
Martin Haugan
Birger Olsen
Harald Grøtte

Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ivar Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad