Hans Egeberg
Arne Eldøen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Aksel Mære


Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen


Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


THORALF BERG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan


Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse


Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Per Wiik
Arne Eldøen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad