Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Harry Hofstad
Kitty Grande
Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad


Ragnhild Strøm
Per Wiik
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Henry Rinnan


Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Svein Syvertsen


Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


THORALF BERG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Karl Dolmen


Svein Syvertsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan


Henry Rinnan
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Per Wiik
Ragnhild Strøm


Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Kitty Grande
Harry Hofstad
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad