Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Per Bergeen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


THORALF BERG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Per Bergeen

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Solveig Kleve
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad