Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Martin Haugan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Arne Aagren

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


THORALF BERG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Arne Aagren

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad