Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Ivar Grande
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad


Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SOLVEIG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm


Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad