Kitty Grande
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen


Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Ivar Grande

Svein Syvertsen

Martin Haugan

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SIGMUND HEGDAHL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Martin Haugan

Svein Syvertsen

Ivar Grande
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus


Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad