Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen

Kristian Randahl

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud


Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Per Wiik
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SIGMUND HEGDAHL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande


Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Kristian Randahl

Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad