Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ivar Grande
Arne Eldøen
Arne Aagren
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Birger Olsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harry HofstadHarald Grøtte
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RUDOLF OG JOHANNES ROSTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Harald GrøtteHarry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Arne Aagren
Arne Eldøen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad