Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik

Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl
Aksel Mære
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Ivar Grande
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RUDOLF OG JOHANNES ROSTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ivar Grande

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Aksel Mære
Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren

Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad