Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan

Kitty Grande
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Harry Rønning
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RUDOLF OG JOHANNES ROSTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Harry Rønning

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Kitty Grande

Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad