Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen


Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Per Wiik

Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RIANHJøRNET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen

Per Wiik
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Kitty Grande


Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad