Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Inga Lerfald

Rolf Rinnan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RIANHJøRNET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Svein Syvertsen

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Rolf Rinnan

Inga Lerfald

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad