Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Arne Aagren
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan


Johannes Karlsen

Harry Rønning
Arne Eldøen
Aksel Mære
Rolf Rinnan

Solveig Kleve
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RIANHJøRNET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Solveig Kleve

Rolf Rinnan
Aksel Mære
Arne Eldøen
Harry Rønning

Johannes Karlsen


Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Arne Aagren
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad