Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Kitty Grande
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Per Bergeen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RIANHJøRNET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Per Bergeen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Kitty Grande

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Aksel Mære
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad