Karl Dolmen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Martin Haugan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Kitty Grande
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig KleveHenry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Henry SkjelstadSolveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kitty Grande
Birger Olsen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad