Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Per Bergeen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Birger Olsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Birger Olsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Per Bergeen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad