Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ivar Grande
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Arne Aagren
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Arne Aagren

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Ivar Grande
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Per Bergeen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad