Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Arne Aagren
Ragnhild Strøm

Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Per Bergeen

Harry Rønning
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ole Rygh
Harald Grøtte
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Harry Rønning

Per Bergeen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad