Ole Rygh
Harald Grøtte
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Arne Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Solveig Kleve
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per WiikArne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne AagrenPer Wiik
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Arne Eldøen

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad