Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad