Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Kitty Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Birger Olsen


Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan


Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Martin Haugan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Wiik
Kitty Grande
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad