Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Rinnan

Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Inga Lerfald
Per Bergeen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Arne Aagren
Per Bergeen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan

Henry Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad