Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Wiik
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Birger Olsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad