Arne Eldøen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Per Wiik
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Aksel Mære
Inga Lerfald

Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Odd Ivan Bjerkan

Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen

Odd Ivan Bjerkan

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Inga Lerfald
Aksel Mære
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Per Wiik
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad