Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Per Wiik
Hans Egeberg

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Hans Egeberg
Per Wiik
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad