Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad

Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Ivar Grande

Aksel Mære
Birger Olsen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ole Rygh
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ole Rygh
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Martin Haugan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Aksel Mære

Ivar Grande
Arne Aagren

Ragnhild Strøm

Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad