Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Inga Lerfald

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Per Wiik
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Inga Lerfald
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad