Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Wiik

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Per Wiik
Karl Dolmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad