Gisle Rinnan
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Per Wiik
Martin Haugan
Ivar Grande
Hans Egeberg
Harald Grøtte


Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Kitty Grande
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum


Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ivar Grande
Martin Haugan
Per Wiik
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad