Martin Haugan
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Aksel Mære

Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Inga Lerfald

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Arne Aagren
Hans Egeberg

Inga Lerfald

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen

Aksel Mære
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad