Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen
Harald Grøtte
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Inga Lerfald

Per Wiik
Hans Egeberg
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Hans Egeberg
Per Wiik

Inga Lerfald
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad