Kitty Grande
Harald Grøtte
Ruth Rognes


Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Birger Olsen
Kristian Randahl

Harry Hofstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren

Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson

Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Harry Hofstad

Kristian Randahl
Birger Olsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas


Ruth Rognes
Harald Grøtte
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad