Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Harald Grøtte


Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Morten Mortensen
Egil Sivertsen

Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren

Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Kristian Randahl


Harald Grøtte
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad