Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen
Birger Olsen

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum


Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Per Bergeen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud


Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Birger Olsen
Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve

Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad