Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes

Kitty Grande
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harry Rønning

Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Harald Grøtte
Birger Olsen
Per Wiik
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik

Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Kåre Martinsen


Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas


Kåre Martinsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg

Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Per Wiik
Birger Olsen
Harald Grøtte

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Harry Rønning
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande

Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad