Odd Urstrømmen

Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren

Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Aksel Mære
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Aksel Mære
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ivar Grande
Birger Olsen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson

Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad