Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud

Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Kristian Randahl
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ivar Grande
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad