Per Bergeen
Trond Kvaale
Arne Eldøen

Kristian Randahl
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Aksel Mære
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen


Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen


Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Martin Haugan
Henry Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Aksel Mære
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Kristian Randahl

Arne Eldøen
Trond Kvaale
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad