Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Ingrid Eldøen

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Per Bergeen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Per Bergeen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Ingrid Eldøen

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad