Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Per Wiik

Martin Haugan
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Birger Olsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse


Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness


Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Martin Haugan

Per Wiik
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad