Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Ivar Grande

Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Per Wiik
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Arne Eldøen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Per Bergeen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Per Wiik

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan

Ivar Grande
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad