Arne Eldøen

Karl Dolmen
Ole Rygh
Kristian Randahl

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Kitty Grande
Arne Aagren
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Arne Aagren
Kitty Grande

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Kristian Randahl
Ole Rygh
Karl Dolmen

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad