Per Wiik
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kitty Grande

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Kitty Grande
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad