Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Henry Rinnan
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen


Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale


Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Aksel Mære

Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Henry Rinnan

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad