Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Morten Mortensen


Martin Haugan
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Harald Grøtte
Per Wiik
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Svein Syvertsen

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Per Wiik
Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Martin Haugan


Morten Mortensen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad