Bjarne Jenshus
Per Bergeen

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud

Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Aksel Mære
Karl Dolmen
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ivar Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad

Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Per Bergeen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad