Birger Olsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Martin Haugan

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Rolf Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Per Wiik
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Rolf Rinnan

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Martin Haugan
Harry Rønning
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad