Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan


Harry Hofstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen

Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum

Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Arne Aagren
Aksel Mære
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Per Bergeen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Aksel Mære
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes

Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus

Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Hofstad


Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad