Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen

Kristian Randahl
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Karl Dolmen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Kristian Randahl

Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen

Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad