Hans Egeberg
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære


Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum


Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad