Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Ole Rygh
Arne Eldøen

Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Aksel Mære
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve


Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale


Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Aksel Mære
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Morten Mortensen

Arne Eldøen
Ole Rygh
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad