Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ole Rygh
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan


Aksel Mære
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Aksel Mære


Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad