Per Bergeen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Arne Aagren
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad