Henry Rinnan
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen

Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Aksel Mære
Ole Rygh
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ole Rygh
Aksel Mære

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan

Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad