Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Gisle Rinnan

Harry Rønning
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl

Ingvar Aalberg

Aksel Mære


Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum


Aksel Mære

Ingvar Aalberg

Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning

Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad