Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Trond Kvaale

Henry Rinnan
Svein Syvertsen

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Svein Syvertsen
Henry Rinnan

Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad