Morten Mortensen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale


Karl Dolmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Karl Dolmen


Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad