Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Martin Haugan
Karl Dolmen
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Harry Rønning

Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Odd Urstrømmen


Harald Grøtte
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Harald Grøtte


Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen

Harry Rønning
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Ruth Rognes
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad