Arne Eldøen
Harald Grøtte
Harry Hofstad

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning

Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Harry Hofstad
Harald Grøtte
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad