Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Birger Olsen

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Svein Syvertsen

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Arne Eldøen


Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm


Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Svein Syvertsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Birger Olsen

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Kitty Grande
Harald Grøtte
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad