Martin Haugan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Per Bergeen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Svein Syvertsen
Birger Olsen
Aksel Mære


Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ole Rygh
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Inga Lerfald

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ole Rygh
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Kristian Randahl


Aksel Mære
Birger Olsen
Svein Syvertsen

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Per Bergeen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad