Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Ole Rygh
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Birger Olsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen


Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Ivar Grande
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ivar Grande
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen


Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ole Rygh
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad