Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Martin Haugan

Ole Rygh
Harry Rønning


Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen


Harry Rønning
Ole Rygh

Martin Haugan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad