Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Per Bergeen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Birger Olsen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Arne Eldøen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Arne Eldøen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Birger Olsen

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Solveig Kleve
Harry Rønning
Per Bergeen
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad