Per Bergeen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Ivar Grande


Svein Syvertsen
Birger Olsen
Aksel Mære

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Wiik
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Per Wiik
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Aksel Mære
Birger Olsen
Svein Syvertsen


Ivar Grande
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Per Bergeen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad