Birger Olsen
Ole Rygh
Kitty Grande
Odd Urstrømmen


Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Solveig Kleve
Arne Aagren
Arne Eldøen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad


Svein Syvertsen

Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan

Svein Syvertsen


Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Arne Eldøen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus


Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ole Rygh
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad