Birger Olsen
Martin Haugan
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Aksel Mære
Morten Mortensen

Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Kåre Martinsen

Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ivar Grande

Morten Mortensen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Martin Haugan
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad