Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Kitty Grande

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan


Arne Aagren
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Arne Aagren


Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Kitty Grande
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad