Arne Eldøen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Wiik

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ole Rygh
Aksel Mære
Morten Mortensen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud


Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Henry Rinnan
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren


Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness


Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Henry Rinnan
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen


Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ole Rygh
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Per Wiik
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad