Hans Egeberg
Ole Rygh
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Kristian Randahl


Kitty Grande
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud


Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ivar Grande
Trond Kvaale
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ivar Grande

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan


Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Kitty Grande


Kristian Randahl
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad