Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen

Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan

Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Rolf Rinnan


Solveig Kleve
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald

Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik

Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Solveig Kleve


Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson

Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Henry Rinnan

Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad