Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Per Wiik
Aksel Mære
Kitty Grande

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Kitty Grande
Aksel Mære
Per Wiik
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad