Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harald Grøtte


Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Arne Aagren
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes

Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm


Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Per Wiik
Kitty Grande
Karl Dolmen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Per Wiik
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen


Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve

Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Arne Aagren

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan


Harald Grøtte
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad