Ivar Grande
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Martin Haugan
Inga Lerfald
Arne Aagren
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Arne Aagren
Inga Lerfald
Martin Haugan

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Birger Olsen

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ivar Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad