Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Ole Rygh

Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Svein Syvertsen

Birger Olsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kitty Grande
Birger Olsen

Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

Ole Rygh

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad