Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen

Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Wiik

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Per Wiik
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl

Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad