Birger OlsenGisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Kitty Grande
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Arne Eldøen
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Arne Eldøen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Kitty Grande

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Gisle RinnanBirger Olsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad