Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ruth Rognes
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Arne Aagren
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Ivar Grande

Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas


Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness


Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh

Ivar Grande

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ruth Rognes
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad