Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Martin Haugan
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Martin Haugan

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad