Harry Hofstad
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas


Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness

Gisle Rinnan

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen

Ole Rygh
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Ole Rygh

Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Gisle Rinnan

Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen


Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad